Mojca Pehant

Neučinkovit sestanek

Zveni znano? “Eno uro smo včeraj porabili za debato o tem, kako se nekaj ne da, kako ne gre, pa zakaj bi, pa ali res moramo. V resnici je šlo za aktivnost, pri kateri bi morali trije sodelavci vzeti telefon v roke in dva sodelavca napisati mail. Realno bi za tak dogovor morali imeti 5 […]

Mehke veščine vodenja. O čem pravzaprav govorimo?

Čeprav so tehnična znanja in specifične poklicne kompetence temelj dejavnosti vsakega podjetja, so mehke veščine vse bolj priznane kot ključni dejavnik uspešnega vodenja podjetij in ljudi. To potrjujejo številne raziskave zadnjih let iz vseh koncev sveta. V času velikih in hitrih sprememb prihajajo določene spretnosti iz področja mehkih veščin (npr. kreativnost, adaptabilnost, čustvena inteligenca…) še bolj do izraza. […]

Je res toliko dvoličnežev in izkoriščevalcev med vodji in direktorji?

Te dni prebiram komentarje pod mojo objavo na Facebooku in sem, blago rečeno, žalostna . Na vprašanje, kaj vas pri odnosih v službi najbolj ubija, so vsi odgovori uperjeni zoper vodje. ‘Dvojna merila.’ ‘Najslabši vedno pridejo najboljše skozi.’ ‘To, da ne smeš nikomur nič reči.’ ‘»Dober in uspešen« direktor ima delavce med seboj skregane.’ ‘Kdor dela dobro, je […]

Izčrpanost in izgorelost – prepogosti sopotnici vodij

Tokrat bi vas rada spodbudila k razmišljanju o izčrpanosti in izgorelosti. Največkrat ju povezujemo s prevelikim obsegom dela. Sama trdim, da to praviloma ni izključna resnica, da je to preveč pavšalni zaključek in da je oboje velikokrat posledica tudi slabih odnosov, pomanjkanja znanja obvladovanja lastnih občutkov in ignoriranja lastnih potreb. Če bi ob enakem obsegu […]

Prokrastinacija ali zakaj prelagamo naloge oz. obveznosti?

Vodje se, tako kot vsi ljudje, včasih soočajo s prokrastinacijo. Gre za vedenje, ko odlašamo ali prelagamo izvajanje nalog, kljub temu da vemo, da bi jih morali opraviti. V sistemski psihodinamiki opazujemo prokrastinacijo pri vodjih skozi različne vidike. Vodje imajo veliko odgovornosti, podvrženi so lastnim ter pričakovanjem drugih in pritiskom. V tem kontekstu se prokrastinacija […]

Kako v vlogi vodje v konfliktnih situacijah »zdržati neizdržljivo«

Sistemska psihodinamika ponuja globlji vpogled v dinamiko medsebojnih odnosov in interakcij v organizaciji ter nam omogoča bolj celovito razumevanje konfliktnih situacij. V tokratnem prispevku vam bom predstavila, kako lahko vloga vodje v konfliktnih situacijah postane bolj vzdržna, s pomočjo pristopov, ki jih ponuja sistemska psihodinamika. Razumevanje sistemskih vzorcev Sistemska psihodinamika nas uči, da so konflikti pogosto […]

Postavljanje pravih mej in njihovo spoštovanje

Postavljanje jasnih, smiselnih in zadostnih (pa hkrati ne prevečih) mej med posamezniki, skupinami in oddelki omogoča vzpostavitev zdravega delovnega okolja ter ugodno vpliva na produktivnost in odnose. Vodji postavljanje mej omogoča ohranjanje avtoritete, učinkovitejše delegiranje nalog, ohranjanje svoje čustvene stabilnosti in bistveno boljši izkoristek časa. Jasno določene meje preprečujejo prekomerno obremenjevanje, čustveno izčrpanost in izgorelost. Vodje […]

Razumevanje projekcij in projektivnih identifkacij

Pri razumevanju projekcij in projektivnih identifkacij gre za dva zahtevna pojma, ki jih je težko prepoznati, a se resnično »splača« z njima ukvarjati: Projekcija je psihološki mehanizem, pri katerem oseba nekatere lastne lastnosti, občutke, misli ali želje, ki jih ima v sebi, napačno (nezavedno) pripisuje drugi osebi. Projektivna identifikacija pa je nadaljevanje projekcije – ko […]

Razumevanje notranjih motivacij in obrambnih mehanizmov

Pogosto kdo vpraša, kaj sploh je sistemska psihodinamika in zakaj naj bi se vodje z njo ukvarjali. Odgovor je obsežen, dotika se mnogih področij vodenja, vodij, zaposlenih in organizacije kot celote. V naslednjih tednih vam želim približati nekaj najbolj bistvenih področij, na katera se nanaša sistemska psihodinamika in ugodnih učinkov, ki jih prinaša njeno poznavanje. Današnja tema bo razumevanje notranjih […]

Kako z zahtevnimi sogovorniki – kratek povzetek webinarja

Včeraj smo na webinarju obravnavali temo, kako lažje in bolj učinkovito komunicirati z zahtevnimi sogovorniki ter kako lažje obvladovati odnose z njimi. Pomembno je zavedanje, da nekdo, ki ga mi doživljamo kot zahtevnega sogovornika, za nekoga drugega predstavlja povsem običajnega, morda celo prijetnega sodelavca, poslovnega partnerja ipd. Percepcija »zahtevnosti« je zelo individualna, kar je dobra […]