KAJ JE INDIVIDUALNI PSIHODINAMSKO-KOMUNIKACIJSKI COACHING?

To so čas, prostor, pozornost in aktivnost, ki so posvečeni izključno vam. Vašemu počutju v vlogi direktorja ali vodje, vašim izzivom in vaši osebnostni rasti na področju mehkih veščin vodenja, pa tudi vplivom vašega dela na zasebno življenje in obratno.