SKUPINA DOBRIH VODIJ

ŠE NI DOBER VODSTVENI TIM.

za rezultate podjetja in za odnose med zaposlenimi. So tisti, ki naj
bi bili najboljši zgled in tisti, ki imajo veliko moč vplivanja na počutje in
produktivnost ljudi v svojem timu. Poleg teh pomembnih nalog pa je še
ena, ki ji velikokrat posvečamo premalo pozornosti.
To je sodelovanje z drugimi vodji.
Vodstveni tim je skupina ljudi, ki poleg direktorja nosi največjo odgovornost

motivacijsko, si zaupa in si pomaga.
ljubosumje in tekmovalnost. Dober vodstveni tim deluje enovito,
spodbujajo sodelovanje, ki preprečujejo negativne odzive »svojih«, pretirano
spretno komunicirajo s svojimi ekipami in z drugimi vodji, ki podpirajo in
Dober vodstveni tim je ekipa vodij, ki tesno sodelujejo med seboj, ki

SKUPINA DOBRIH VODIJ ŠE NI DOBER VODSTVENI TIM.

Vodstveni tim je skupina ljudi, ki poleg direktorja nosi največjo odgovornost za rezultate podjetja in za odnose med zaposlenimi. So tisti, ki naj bi bili najboljši zgled in tisti, ki imajo veliko moč vplivanja na počutje in produktivnost ljudi v svojem timu. Poleg teh pomembnih nalog pa je še ena, ki ji velikokrat posvečamo premalo pozornosti. To je sodelovanje z drugimi vodji.

Dober vodstveni tim je ekipa vodij, ki tesno sodelujejo med seboj, ki spretno komunicirajo s svojimi ekipami in z drugimi vodji, ki podpirajo in spodbujajo sodelovanje, ki preprečujejo negativne odzive »svojih«, pretirano ljubosumje in tekmovalnost. Dober vodstveni tim deluje enovito, motivacijsko, si zaupa in si pomaga.

V to, da ekipa vodij postane dober vodstveni tim, je potrebno vložiti veliko energije in znanja.

V to, da ekipa vodij postane dober vodstveni tim, je potrebno vložiti veliko energije in znanja.

NAJ VAM POMAGAM DO ZMAGOVALNEGA VODSTVENEGA TIMA.

NAJ VAM POMAGAM DO ZMAGOVALNEGA VODSTVENEGA TIMA.

Sistematično bomo gradili odnose, izpostavljali najbolj pomembno, reševali nesoglasja, nastavili sistem medsebojne podpore, pripravili vaš lastni informacijski krog…

Za vaš vodstveni tim bom za vsako srečanje pripravila tudi aktivnosti in naloge, ki jih bodo izvajali, vi pa jih boste pri tem podpirali. Skupaj se boste naučili sodelovanja in zaupanja in ukrotili pretirano tekmovalnost.

Kliknite na zgornji gumb, če želite, da vas kontaktiram in vam pripravim ponudbo.

Sistematično bomo gradili odnose, izpostavljali najbolj pomembno, reševali nesoglasja, nastavili sistem medsebojne podpore, pripravili vaš lastni informacijski krog…

Za vaš vodstveni tim bom za vsako srečanje pripravila tudi aktivnosti in naloge, ki jih bodo izvajali, vi pa jih boste pri tem podpirali. Skupaj se boste naučili sodelovanja in zaupanja in ukrotili pretirano tekmovalnost.

Kliknite na zgornji gumb, če želite, da vas kontaktiram in vam pripravim ponudbo.