Umiriti sebe in navdihovati druge.

Slišati in razumeti.

Premisliti in ubrati drugačne poti.

Slišati in razumeti.

Umiriti sebe in navdihovati druge.

Premisliti in ubrati drugačne poti.

Spremembe razmišljanja, navad in vzorcev so edina pot do boljših rezultatov. Zahtevajo veliko vztrajnosti, iskrenosti, priznanj, samo-raziskovanja, dela in strokovne podpore. A če ste se pripravljeni odreči točki »status quo«, potem vabljeni na pot vznemirljivih odkritij in neverjetnih osebnih zmag.

Kot strokovnjakinja za področji psihodinamike in komunikacije pomagam vodjem postaviti temelje za drugačno razmišljanje, dojemanje in delovanje.

Dober vodja mora celo bolj, kot strokovna področja, obvladati veščine komunikacije, psihodinamiko skupin, imeti mora visoko stopnjo razumevanja in biti strpen do drugačnosti. Velikokrat se zdi, da je to vodjem prirojeno. Pa ni res, te mehke veščine vodenja so priučene.

Čudežna tabletka ne obstaja

Spremembe razmišljanja, navad in vzorcev so edina pot do boljših rezultatov. Zahtevajo veliko vztrajnosti, iskrenosti, priznanj, samo-raziskovanja, dela in strokovne podpore. A če ste se pripravljeni odreči točki »status quo«, potem vabljeni na pot vznemirljivih odkritij in neverjetnih osebnih zmag.

Kot strokovnjakinja za področji psihodinamike in komunikacije pomagam vodjem postaviti temelje za drugačno razmišljanje, dojemanje in delovanje.

Dober vodja mora celo bolj, kot strokovna področja, obvladati veščine komunikacije, psihodinamiko skupin, imeti mora visoko stopnjo razumevanja in biti strpen do drugačnosti. Velikokrat se zdi, da je to vodjem prirojeno. Pa ni res, te mehke veščine vodenja so priučene.

Čudežna tabletka
ne obstaja

Ne gre čez noč. Vse »instant« rešitve imajo kratkoročni učinek. Obisk seminarja je odličen motivator, a je zgolj impulz, ki hitro izzveni. Prebrana knjiga je čudovita naložba v širjenje obzorja, a je pisana za množice in učinek na spreminjanje bralčevih navad je običajno majhen. Resno in trajno spreminjanje so dogaja individualno in skozi daljše časovno obdobje. A se splača.

Ne gre čez noč. Vse »instant« rešitve imajo kratkoročni učinek. Obisk seminarja je odličen motivator, a je zgolj impulz, ki hitro izzveni. Prebrana knjiga je čudovita naložba v širjenje obzorja, a je pisana za množice in učinek na spreminjanje bralčevih navad je običajno majhen. Resno in trajno spreminjanje so dogaja individualno in skozi daljše časovno obdobje.
A se splača.

S klienti nadgrajujemo ključne veščine odgovornega vodenja, ki jih v managerskih programih ne učijo:

SAMOZAVEDANJE – naučite se opazovati, kako s svojim vedenjem vplivate na ljudi in njihovo obnašanje.

OBVLADOVANJE ČUSTEV –  nadgradite razumevanje in obvladovanje svojih čustvenih reakcij na čustvene potrebe drugih.

SAMOANALIZIRANJE – razvijte sposobnost za kritično oceno svojega dela, pri čemer se naučite tudi samo-pohvale in samo-spodbude.

KOMUNICIRANJE – okrepite sposobnost slišanja samega sebe in drugih, nadgradite svoj govor tako, da z njim navdihujete sodelavce in jih motivirate, da vam z veseljem sledijo.

RAZUMEVANJE DRUGIH in njihovih vedenjskih vzorcev – nadgradite sposobnost opazovanja in prepoznavanja psihološke dinamike tima in posameznikov v njem, pa tudi individualnih posebnosti organizacije, v kateri delate.

PREMIŠLJEVANJE –  razvijte občutek za poglobljeno razmišljanje o pomembnih odločitvah tudi takrat, kadar ste v časovni stiski.

VEČ O INDIVIDUALNIH COACHINGIH IZVESTE TUKAJ :

S klienti nadgrajujemo ključne veščine odgovornega vodenja, ki jih v managerskih programih ne učijo:

SAMOZAVEDANJE – naučite se opazovati, kako s svojim vedenjem vplivate na ljudi in njihovo obnašanje.

OBVLADOVANJE ČUSTEV –  nadgradite razumevanje in obvladovanje svojih čustvenih reakcij na čustvene potrebe drugih.

SAMOANALIZIRANJE – razvijte sposobnost za kritično oceno svojega dela, pri čemer se naučite tudi samo-pohvale in samo-spodbude.

KOMUNICIRANJE okrepi sposobnost slišanja samega sebe in drugih, nadgradite svoj govor tako, da z njim navdihujete sodelavce in jih motivirate, da vam z veseljem sledijo.

RAZUMEVANJE DRUGIH in njihovih vedenjskih vzorcev – nadgradite sposobnost opazovanja in prepoznavanja psihološke dinamike tima in posameznikov v njem, pa tudi individualnih posebnosti organizacije, v kateri delate.

PREMIŠLJEVANJE –  razvijete občutek za poglobljeno razmišljanje o pomembnih odločitvah tudi takrat, kadar ste v časovni stiski.

NADGRADITE SVOJE VEŠČINE VODENJA!

Naročite se na tedenske nasvete.

NADGRADITE SVOJE VEŠČINE VODENJA!

Naročite se na tedenske nasvete.

BODITE DOBER VODSTVENI TIM!

Nihče ne zmore vsega sam.

Prevzemite odgovornost, komunicirajte in ustvarjajte.

Kvaliteta življenja se veliko bolj, kot z materialnimi dobrinami, meri s kvaliteto odnosov, ki jih imamo z ljudmi.
Tudi uspehi so odvisni od odnosov, ki jih zgradimo s sodelavci in s poslovnimi parnerji.

Medosebne odnose gradimo s komunikacijo. Od načina komuniciranja je odvisno ali bomo dobro sodelovali, bo druženje prijetno, bomo uspešno vodili projekte in uspešno motivirali ekipe ali pač ne.

Vodstvenim timom pomagam:

 Preseči nesoglasja, nezaupanje in nerazumevanje.

 Poiskati načine, da oddelki ne bodo nastrojeni drug proti drugemu, ampak se bodo podpirali.

 Naučiti se skupaj iskati rešitve.

 Slišati drug drugega in biti strpni do drugačnih pogledov.

 Sprejeti skupno stališče in ga zagovarjati v vseh porah podjetja.

 Iskreno komunicirati drug z drugim, brez obsojanja in nezdrave tekmovalnosti.

 Sprejemati kritike in dajati pohvale.

Vodstvenim timom pomagam:

 Preseči nesoglasja, nezaupanje in nerazumevanje.

 Poiskati načine, da oddelki ne bodo nastrojeni drug proti drugemu, ampak se bodo podpirali.

 Naučiti se skupaj iskati rešitve.

 Slišati drug drugega in biti strpni do drugačnih pogledov.

 Sprejeti skupno stališče in ga zagovarjati v vseh porah podjetja.

 Iskreno komunicirati drug z drugim, brez obsojanja in nezdrave tekmovalnosti.

 Sprejemati kritike in dajati pohvale.

Mala virtualna skupina vodij za medsebojno pomoč

Pridružite se skupini, v kateri boste lahko vprašanja postavljali večim vodjem hkrati, z njimi debatirali o vsem, kar vas skrbi in takoj našli rešitve za vaše težave.

PODJETJA, KI MI ZAUPAJO

Z izjemnim posluhom do sogovornika, s čuječnostjo, ki je danes primanjkuje, z veliko energije in obširnim znanjem nas Mojca Pehant usmerja, da pogledamo vase.

Odkriva skrivnosti dobre komunikacije s samim seboj in z ljudmi okrog nas.

Mojca mi je odprla oči! Zdaj se vidim v popolnoma drugačni svetlobi, kot sem se videl prej.

Na zelo nežen način mi je v pogovorih, ki sva jih vodila, povedala, kaj je moja težava v komunikaciji z okolico. Vsakemu, ki se RESNIČNO želi izboljšati priporočam coachinge z Mojco. Ona je mojstrica.

KRATKI NASVETI VODJEM – ZA VSAKDANJO RABO

Prenesite si kratke, a učinkovite naloge in nasvete, ki vam bodo pomagali nadgraditi vaše veščine vodenja!