Mojca Pehant

Celodnevna delavnica

Kako učinkovito obvladati
komunikacijo in odnose
z zahtevnimi zaposlenimi?

Hoče, 10. april 2024

Umetnost vodenja

Nadgradite svoje veščine vodenja

Brezplačni priročnik: Izboljšajte vašo spretnost obvladovanja konfliktov

Malenkosti so tiste, ki napravijo razliko.

S klienti nadgrajujemo ključne veščine odgovornega vodenja, ki jih v managerskih programih ne učijo

SAMOZAVEDANJE

Naučite se opazovati, kako s svojim vedenjem vplivate na ljudi in njihovo obnašanje

KOMUNICIRANJE

Okrepite sposobnost slišanja samega sebe in drugih, nadgradite svoj govor tako, da z njim navdihujete sodelavce in jih motivirate, da vam z veseljem sledijo.

OBVLADOVANJE ČUSTEV

Nadgradite razumevanje in obvladovanje svojih čustvenih reakcij na čustvene potrebe drugih

RAZUMEVANJE DRUGIH

(in njihovih vedenjskih vzorcev) Nadgradite sposobnost opazovanja in prepoznavanja psihološke dinamike tima in posameznikov v njem, pa tudi individualnih posebnosti organizacije, v kateri delate.

SAMOANALIZIRANJE

razvijte sposobnost za kritično oceno svojega dela, pri čemer se naučite tudi samo-pohvale in samo-spodbude

PREMIŠLJEVANJE

Razvijte občutek za poglobljeno razmišljanje o pomembnih odločitvah tudi takrat, kadar ste v časovni stiski.

Kot strokovnjakinja za področji psihodinamike in komunikacije pomagam vodjem postaviti temelje za drugačno razmišljanje, dojemanje in delovanje.

Dober vodja mora celo bolj, kot strokovna področja, obvladati veščine komunikacije, psihodinamiko skupin, imeti mora visoko stopnjo razumevanja in biti strpen do drugačnosti. Velikokrat se zdi, da je to vodjem prirojeno. Pa ni res, te mehke veščine vodenja so priučene.

Čudežna tabletka ne obstaja

Ne gre čez noč. Vse »instant« rešitve imajo kratkoročni učinek.

Obisk seminarja je odličen motivator, a je zgolj impulz, ki hitro izzveni. Prebrana knjiga je čudovita naložba v širjenje obzorja, a je pisana za množice in učinek na spreminjanje bralčevih navad je običajno majhen. Resno in trajno spreminjanje so dogaja individualno in skozi daljše časovno obdobje. A se splača.

Podjetja, ki mi zaupajo

Prijava na novice