Mojca Pehant

Delavnice

Delavnice o komunikaciji in psihodinamiki odnosov so prostor in čas za ustvarjanje novega ali preoblikovanje starega. 

Vsekakor po njih ekipe delujejo drugače, boljše. So prostor za navdih, ustvarjalnost in spremembe.

  • Soočanje s konflikti in njihovo reševanje
  • Javno nastopanje in retorika
  • Šola poslovne komunikacije
  • Vodenje sestankov s poudarkom na učinkovitem prenosu informacij
  • Povežimo tim in poskrbimo zase v vlogi vodje (za vodstvene ekipe)
  • Iskanje in opredelitev skupnih vrednot za še večjo povezanost in učinkovitost


Vsako delavnico prilagodim potrebam naročnika, izzivom, s katerimi se srečujejo v podjetju ali organizaciji, tako da so naslovi delavnic zgolj izhodišče za pripravo scenosleda srečanja.

Tovrstna srečanja izvajam v treh formatih, in sicer: 3 ure, en dan ali dva dni.