Mojca Pehant

Zapiski

Koristni nasveti s področja komunikacije
Coaching

(1) Opustiti nadzor. (2) Slediti intuiciji.

Pred tremi leti sem anketirala 93 slovenskih direktoric in direktorjev podjetij različnih velikosti in branž. Premajhen vzorec, da bi lahko posploševala, pa vendar dovolj velik,

Komunikacija

Postavljanje pravih mej in njihovo spoštovanje

Postavljanje jasnih, smiselnih in zadostnih (pa hkrati ne prevečih) mej med posamezniki, skupinami in oddelki omogoča vzpostavitev zdravega delovnega okolja ter ugodno vpliva na produktivnost