Mojca Pehant

Predavanja

Na predavanjih slušatelji spoznajo nova dejstva, se spomnijo stvari, ki jih že poznajo, pa so nanje pozabili in se napolnijo z motivacijo.

Ne glede na izbrano temo je poudarek na samo-odgovornosti posameznika za spremembe. Predavanja pospremim s primeri iz prakse, kratko debato in poskrbim, da se udeleženci tudi nasmejijo.

NABOR PREDAVANJ

  • Zahtevni sogovorniki: kako pristopati drugače?
  • Poslušati in slišati ni enako. Pa vi, slišite?
  • Komunikacija kot orodje za večjo (samo)motivacijo
  • S komunikacijo do boljših medosebnih odnosov in bolj kakovostnega sodelovanja
  • Vodenje za sodelovanje – ustrezen odnos do sebe in drugih


Ob navedenih izvajam tudi predavanja po meri naročnika, katerih vsebino oblikujem skladno s specifičnimi potrebami in željami.

Predavanja o komunikaciji in o psihodinamiki odnosov izvajam v podjetjih, organizacijah ali na konferencah oz. podobnih dogodkih, v živo ali online. Trajajo od dve do štiri pedagoške ure.