Mojca Pehant

Svetovanje

Sistemsko psihodinamsko svetovanje se nanaša na posameznika, skupino, medosebne odnose in komunikacijo.

Podjetja in organizacije, ki ustrezno skrbijo za svoje zaposlene, njihov osebni razvoj, dobro delovno klimo in medosebne odnose, nimajo večjih izzivov s fluktuacijo kadrov. Zaposleni, ki so deležni dobrih delovnih pogojev in delajo v podpornem in spodbudnem okolju, so bolj samoiniciativni, bolj odgovorni in produktivni, raziskave pa potrjujejo, da so redkeje bolniško odsotni z dela. 

Vendar za dobro delovno klimo, medosebne odnose, ustrezno medsebojno komunikacijo, za oblikovanje podpornega in spodbudnega okolja ni tako enostavno poskrbeti. Nenazadnje so potrebe posameznikov različne in prav vsak zaposleni v kolektiv prinaša svoje vzorce, svojo energijo, potrebe in vedenje. 

Pogosto tisti, ki so intenzivno vpleteni v delovanje podjetja ali organizacije, nimajo pravega vpogleda v to, kaj se v kolektivu dogaja. Lastne slepe pege sami pač ne moremo videti. Zato je angažiranje strokovnega in izkušenega zunanjega svetovalca odlična izbira.

Pri delu se osredotočam na razumevanje skupine, tima in organizacije kot celote. V ospredje postavljam pomen motivov, namenov in vzorcev tako pri posameznikih kot v timih za trenutno situacijo in za premislek o spremembah, ki bi vplivale na olajšanje/izboljšanje delovanja in sodelovanja.

Sistemska organizacijska psihodinamika je veja v organizacijski psihologiji, ki se ukvarja prav s tem: kaj se dogaja nezavednega v skupinah, kako posameznik vpliva na delovanje skupine in obratno

Je odlična osnova za korenite spremembe, ki dajejo dolgoročne rezlutate.

Čeprav se morda zdi, da je zelo zapletena, naj vas ne skrbi. Potrebno poglobljeno znanje za aplikativno rabo imam jaz. Na vas je le, da sledite. Predlogi in nasveti, ki jih boste dobili, so enostavno razumljivi in hitro uporabni. Tudi zato, ker boste situacijo dojeli in videli drugače, bolj poglobljeno. Kadar nekaj razumemo, pa lažje in bolj učinkovito ukrepamo.