Mojca Pehant

Skupinski coaching

Skupinski coaching se je razvil na osnovi dela psihoanalitičnih skupin. Gre za proces, pri katerem se skupina (npr. vodstveni tim, zaposleni v enem oddelku ipd.) povezuje drugače, kot pri vsakodnevnem delu.

V središče postavimo medosebne odnose, počutje, organizacijsko klimo, želje posameznikov in skupine. 

Na skupinskih coachingih se udeleženci učijo izraziti svoje mnenje, spodbujam jih h komunikaciji, sprejemanju drugačnih stališč, iskanju skupnih rešitev, dajanju predlogov, razvijanju samoiniciativnosti … 

Kaj je namen skupinskih coachingov v podjetju?

  • Preseči nesoglasja, nezaupanje in nerazumevanje.
  • Poiskati načine, da oddelki ne bodo nastrojeni drug proti drugemu, ampak se bodo podpirali.
  • Naučiti se skupaj iskati rešitve.
  • Slišati drug drugega in biti strpni do drugačnih pogledov.
  • Sprejeti skupno stališče in ga zagovarjati v vseh porah podjetja.
  • Iskreno komunicirati drug z drugim, brez obsojanja in nezdrave tekmovalnosti.
  • Sprejemati kritike in dajati pohvale.

 

Tovrstno delo v skupini pomembno vpliva na povečanje pripadnosti zaposlenih, na sodelovalnost, na zadovoljstvo v podjetju in na produktivnost.