Mojca Pehant

Individualni coaching

Individualni coaching je proces, pri katerem vam coach pomaga čim lažje in čim bolj učinkovito obvladovati izzive vse bolj stresnega poslovnega sveta in optimizirati produktivnost.

Ob tem vam pomaga razvijati lastne skrite potenciale in tako vplivati na izboljšanje individualne uspešnosti.

Dober coach v vas prebudi ustvarjalnost in neodkrito notranjo moč, hkrati pa daje ustrezno oporo odtujenemu delu »jaza« in vam po potrebi nudi ‘postmoderno spovednico za ranjeno dušo’. Zato je še kako pomembno, da ima coach ustrezno izobrazbo in izkušnje, saj vam lahko sicer povzroči veliko škodo.

V procesu psihodinamskega coachinga vam s pomočjo znanstveno utemeljenih kreativnih metod in tehnik pomagam: 

  • izboljšati razumevanje sebe in drugih
  • spoznati nove načine vodenja z usmerjenjem ljudi k reševanju problemov in ne k iskanju krivcev,
  • osvojiti načine motiviranja ljudi za spremembe in povečati njihovo samoiniciativnost,
  • nadgraditi komunikacijo, obvladati konfliktne situacije,
  • raziskati lastno vedenje in čustvovanje,
  • postaviti meje in jih upoštevati,
  • spremeniti navade, ki vam ne koristijo in osvojiti nove.

 

Popravili boste tisto, kar vas ovira in nadgradili tisto, kar še potrebujete na poti do večjega zadovoljstva in boljših rezultatov.

Po zaključenem coachingu boste obvladali svoje prednosti in slabosti ter znali in zmogli ob pravem trenutku izbrati pravo orodje.