Mojca Pehant

Zapiski

Vodenje: Kako to, da eni vodijo učinkovito, drugi pa…?

V vsaki “hiši” je nekdo, ki vleče naprej. Nekdo, ki daje ideje, postavlja cilje, ki nadzoruje, ki spodbuja, ki vrednoti in ocenjuje, ki tolaži, razume in ki motivira. Vodja.
Namerno sem hišo postavila v narekovaje, ker želim, da jo tokrat razumete v pravem pomenu besede, pa tudi kot prispodobo za podjetje, v katerem delate.

Vodenje v domačem okolju ima veliko skupnega z vodenjem v podjetjih. Povsod je nekdo, ki vleče naprej, niza ideje in prevzema večjo odgovornost.

Negotovost se pojavi tako doma, kot v službi. Vprašanja in pomisleki, ki jih navajam, se lahko pojavijo na obeh koncih.

  • Sem se odločila prav?
  • Zakaj me niso upoštevali?
  • Kaj, če ne bo uspelo, kot sem si zamislila?
  • Kaj pa, če ne bo pravočasno naredil?
  • Ne razumem, zakaj si ne da dopovedati?

Vodje so pomemben člen v verigi uspeha vsakega podjetja in institucije. Po dobrih 20-ih letih izvajanja izobraževanj v najrazličnejših podjetjih in organizacijah po Sloveniji vem, da je prevečkrat samo po sebi umevno, da vodje točno vedo, kako voditi ljudi.

Dober vodja vsaj tako dobro, kot strokovna področja, obvlada veščine komunikacije, psihodinamiko skupin, svoje občutke in reakcije, ima visoko stopnjo razumevanja in je strpen do drugačnosti.

Pa jih tega kdo uči?

Velikokrat se zdi, da bi jim moralo biti to kar prirojeno. Pa ni res.

Prav vse našteto sodi v sklop naučenega. Marsikaj se da naučiti spontano, skozi življenje, tisti, ki želijo biti (naj)boljši, pa načrtno.

Če se ne, obstaja velika verjetnost, da se bodo zmeraj znova ukvarjali z enakimi problemi in nanje “odgovarjali” z enakimi rešitvami. Vrtenje v krogu pa največkrat ni pot do uspeha.