Mojca Pehant

Zapiski

Mehke veščine vodenja. O čem pravzaprav govorimo?

Čeprav so tehnična znanja in specifične poklicne kompetence temelj dejavnosti vsakega podjetja, so mehke veščine vse bolj priznane kot ključni dejavnik uspešnega vodenja podjetij in ljudi.

To potrjujejo številne raziskave zadnjih let iz vseh koncev sveta. V času velikih in hitrih sprememb prihajajo določene spretnosti iz področja mehkih veščin (npr. kreativnost, adaptabilnost, čustvena inteligenca…) še bolj do izraza.

Raziskava Deloitte’s Global Human Capital Trends Report 2020 potrjuje pomen veščin, kot so vodenje, komunikacija, kreativnost in empatija za uspeh organizacij v dobi hitrih sprememb.

Tudi LinkedIn’s 2019 Global Talent Trends Report poudarja pomen komunikacije, sodelovanja in odprtosti za povratne informacije za gradnjo uspešnih ekip in organizacij.

Harvard Business Review v članku “The Most Important Leadership Competencies, According to Leaders Around the World” opisuje rezultate raziskave, kjer so voditelji iz različnih držav navedli mehke veščine kot najpomembnejše vodstvene kompetence. Med njimi so bile komunikacija, empatija in sposobnost sodelovanja.

Kaj vse torej sodi v polje mehkih vodstvenih veščin?

Bolj ali manj vse, kar je povezano z medosebnimi odnosi, komunikacijo, motivacijo in ustvarjanjem pozitivnega delovnega okolja.

 • Zmožnost jasne in učinkovite komunikacije, ki vključuje poslušanje, postavljanje vprašanj, izražanje idej in navodil ter spodbujanje odprtosti za dialog.
 • Sposobnost prepoznavanja nezavednega dogajanja v podjetju, razvijanja posameznih članov ekipe in ekipe kot celote.
 • Zmožnost prepoznavanja, analiziranja in reševanja, pa tudi preprečevanja težav.
 • Spodbujanje kreativnega razmišljanja in inovacij v ekipi.
 • Adaptabilnost – sposobnost lastnega prilagajanja in spreminjanja pristopov glede na spremenljive okoliščine, pa tudi spodbujanja prilagodljivosti in odzivnosti na spremembe pri zaposlenih.
 • Prepoznavanje, razumevanje in ustrezno odzivanje na čustva ter čustvene reakcije zapslenih. Empatični voditelji bolje razumejo svoje ekipe in so sposobni vzpostaviti boljše medosebne odnose.
 • Zmožnost dodeljevanja nalog glede na kompetence in moči posameznikov v ekipi. Za delegiranje ni univerzalnega recepta, je pa ena ključnih veščin vodenja.
 • Sposobnost učinkovitega načrtovanja in organiziranja dela ter časa, tako lastnega kot članov ekipe.
 • Sposobnost spodbujanja entuziazma in motivacije v ekipi ter postavljanje vizije in ciljev, ki jih lahko sodelavci sprejmejo za svoje.
 • Sposobnost sprejemanja modrih in učinkovitih odločitev v kratkem času.
 • Samorefleksija – zmožnost ocenjevanja lastnih dejanj, prepoznavanja močnih lastnosti in šibkosti, ki predstavljajo priložnost za izboljšanje.

 

Obvladovanje mehkih veščin s strani vodje omogoča učinkovito vodenje ekip, vzpostavljanje pozitivne delovne klime ter spodbujanje inovacij. Vodje, ki obvladajo ta področja, so sposobni učinkovite komunikacije, reševanja problemov in vzpostavljanja kakovostnih ter produktivnih medosebnih odnosov, kar pozitivno vpliva na zadovoljstvo in angažiranost zaposlenih.