Mojca Pehant

Zapiski

Postavljanje pravih mej in njihovo spoštovanje

Postavljanje jasnih, smiselnih in zadostnih (pa hkrati ne prevečih) mej med posamezniki, skupinami in oddelki omogoča vzpostavitev zdravega delovnega okolja ter ugodno vpliva na produktivnost in odnose.

Vodji postavljanje mej omogoča ohranjanje avtoritete, učinkovitejše delegiranje nalog, ohranjanje svoje čustvene stabilnosti in bistveno boljši izkoristek časa. Jasno določene meje preprečujejo prekomerno obremenjevanje, čustveno izčrpanost in izgorelost. Vodje se s smiselnim postavljanjem mej lahko zavarujejo tudi pred čustveno manipulacijo ali izkoriščanjem ter ohranjajo svojo zasebnost in integriteto.

Zaposlenim jasne meje pomagajo razumeti svoje vloge in odgovornosti ter postavljajo jasne smernice za njihovo delo. To zmanjšuje negotovost in zmedo ter omogoča, da se osredotočijo na svoje naloge. Poleg tega postavljanje mej zaposlenim zagotavlja občutek varnosti in spoštovanja, saj vedo, kaj je sprejemljivo in kaj ni. To spodbuja njihovo samozavest in motivacijo, kar pozitivno vpliva na njihovo delovno uspešnost.

Postavljanje pravih mej pa, žal, ni dovolj. Potrebno je doseči njihovo spoštovanje in upoštevanje.

Spoštovanje mej spodbuja boljše medosebne odnose in komunikacijo. Takšno okolje, ki ima jasno strukturo, omogoča zaposlenim, da izražajo svoja čustva in mnenja na način, ki je spoštljiv in konstruktiven. Hkrati se zavedajo meja drugih ljudi in lažje ter raje spoštujejo njihovo zasebnost.

Spoštovanje mej je zahtevno in mnogi jih kršijo iz več razlogov, ki jih lahko razložimo s sistemsko psihodinamiko.

  • Vzorci vedenja: V organizacijskem kontekstu se lahko oblikujejo določeni vzorci vedenja, ki vključujejo kršitev mej. To se zgodi, na primer, ko se določenim posameznikom dovoli prestopanje mej brez posledic. Izjeme lahko porušijo ves trud.
  • Slaba komunikacija: Pomanjkljiva komunikacija izdatno prispeva h kršenju mej. Ko ljudje niso jasno seznanjeni z mejo ali ko ni dovolj pogovora in razumevanja o meji, se pogosto zgodi, da se le-ta prestopi ali ignorira.
  • Nezavedni vzorci in prepričanja: V ozadju kršenja mej pogosto delujejo nezavedni vzorci in prepričanja. Posamezniki lahko delujejo avtomatično, brez zavedanja, da prestopajo meje drugih ali da se njihove meje kršijo.
  • Pomanjkanje podpore: V organizacijah, kjer ni ustrezne podpore za vzpostavljanje in spoštovanje mej, se le-te težje vzdržujejo. Če sistem ne postavlja jasnih smernic in ne sankcionira kršitev mej, se lahko ljudje počutijo nemočne.

 

Razumevanje teh dinamik in vzrokov, ki prispevajo h kršenju mej, je ključnega pomena za doseganje spoštovanja mej v organizaciji. Sistemski pristop lahko pomaga prepoznati vzorce in dinamiko ter omogoči spremembe na ravni organizacijske kulture, komunikacije in moči, kar vodi k večjemu spoštovanju in upoštevanju mej v organizaciji.