Mojca Pehant

Zapiski

Razumevanje notranjih motivacij in obrambnih mehanizmov

Pogosto kdo vpraša, kaj sploh je sistemska psihodinamika in zakaj naj bi se vodje z njo ukvarjali. Odgovor je obsežen, dotika se mnogih področij vodenja, vodij, zaposlenih in organizacije kot celote.

V naslednjih tednih vam želim približati nekaj najbolj bistvenih področij, na katera se nanaša sistemska psihodinamika in ugodnih učinkov, ki jih prinaša njeno poznavanje.

Današnja tema bo razumevanje notranjih motivacij (za njihovo obnašanje, vedenje, reakcije) in obrambnih mehanizmov pri zahtevnih zaposlenih.

Sposobnost razumeti notranje motivacije zaposlenih vodjem omogoča, da se bolje povežejo z njimi ter lažje prepoznajo njihove individualne potrebe, želje in cilje. To je še posebej pomembno, ko gre za zaposlene, ki sodijo v krog bolj zahtevnih.

Razumevanje vodjem omogoča, da lahko ustrezno prilagodijo naloge in komunikacijo ter se tako izognejo konfliktom. Vse to ugodno vpliva na večjo produktivnost posameznikov.

Občutek lastne učinkovitosti in sposobnosti pa krepi samopodobo vodij ter jim daje več avtoritete pri vodenju ekipe.

Razumevanje notranjih motivacij zahtevnih zaposlenih ugodno vpliva tudi na obvladovanje konfliktov, saj se vodje lahko postavijo v vlogo nepristranskih mediatorjev, ki znajo poslušati in pomagati pri iskanju rešitev. Zame eden najbolj pomembnih učinkov razumevanja notranjih motivacij za obnašanje sogovornikov je večanje kapacitete za lastno strpnost in lažje sprejemanje drugačnosti. Navedeno ob koristih za vodje prinaša tudi koristi za zaposlene in organizacijo, saj krepi spoštovanje in zaupanje zaposlenih.

Prepoznavanje obrambnih mehanizmov pri zahtevnih sogovornikih je naslednje v vrsti ugodnih učinkov obvladovanja sistemske psihodinamike. Zavedanje, da lahko vodje prepoznajo in razumejo te mehanizme, jim omogoča, da se ne ujamejo v past manipulacij ali agresivnosti. Namesto tega lahko ohranijo mirnost, empatijo in suverenost v komunikaciji, kar krepi občutek moči in avtoritete.

Sposobnost, da vodje prepoznajo in obvladajo te vidike, ugodno vpliva njihovo samozavest, avtoriteto in občutek lastne vrednosti. To pa se odraža v še bolj uspešnem vodenju, produktivnem delovnem okolju ter spoštovanju in zaupanju zaposlenih.

Če si želite bolje obvladovati zahtevne sogovornike, če se želite naučiti prepoznavati notranje motivacije in obrambne mehanizme, vabljeni na delavnico Kako učinkovito obvladati komunikacijo in odnose z zahtevnimi zaposlenimi?, ki bo 23. in 24. junija.

Več informacij in prijave na povezavi.