Mojca Pehant

Zapiski

Kako v vlogi vodje v konfliktnih situacijah »zdržati neizdržljivo«

Sistemska psihodinamika ponuja globlji vpogled v dinamiko medsebojnih odnosov in interakcij v organizaciji ter nam omogoča bolj celovito razumevanje konfliktnih situacij. V tokratnem prispevku vam bom predstavila, kako lahko vloga vodje v konfliktnih situacijah postane bolj vzdržna, s pomočjo pristopov, ki jih ponuja sistemska psihodinamika.

Razumevanje sistemskih vzorcev

Sistemska psihodinamika nas uči, da so konflikti pogosto posledica globljih vzorcev in neravnotežij v organizaciji in/ali med zaposlenimi. Namesto, da se osredotočamo samo na posamezne konflikte, je pomembno razumeti celoten sistem in prepoznati vzorce, ki prispevajo k nastanku konfliktov. To nam omogoča, da se osredotočimo na korenine problemov in oblikujemo trajnostne rešitve, namesto da se ukvarjamo s posledicami.

Odkrivanje skritih dinamik

Dinamike, ki se skrivajo pod površjem, so pogosto posledica neizpolnjenih potreb, različnih pričakovanj ali nezavednih motivacij posameznikov. Pomembno je, da razvijate sposobnost zaznavanja in razkrivanja teh skritih dinamik ter jih naslovite na ustrezne načine.

Krepitev komunikacije in odprtosti

Za preprečevanje konfliktnih situacij, pa tudi, kadar do njih pride, je ključnega pomena vzpostaviti odprto in konstruktivno komunikacijo med vsemi vpletenimi. Če želi biti vodja pri vodenju zaposlenih uspešen, mora spodbujati prostor za izražanje mnenj, aktivno poslušati ter vzpostaviti kulturo transparentnosti in zaupanja. S tem se omogoči prostor za razumevanje različnih perspektiv in iskanje skupnih rešitev, ki bodo koristile vsem vpletenim in celotni organizaciji.

Zdržati neizdržljivo

Včasih je koristno preložiti reševanje konflikta za nekaj časa, namesto da se takoj lotimo dela. S preložitvijo reševanja konflikta omogočimo, da se strasti umirijo, da se vpleteni v konflikt umaknejo iz neposredne emocionalne vpletenosti ter pridobijo nove perspektive. Na ta način uvidijo drugo dimenzijo situacije in odločitve, ki jih sprejmejo, so bolj premišljene.

Zavedanje vpliva čustev

Konfliktne situacije sprožajo veliko čustev in občutkov. Učinkoviti vodje zmorejo prepoznati in upravljati s čustvi, tako svojimi kot tudi čustvi drugih vpletenih. Razumevanje, kako čustva vplivajo na dinamiko konfliktov, omogoča bolj empatičen pristop in vzpostavitev povezave med ljudmi.

Sodelovanje in sinergija

Spodbujanje timskega dela, ki temelji na zaupanju in medsebojnem spoštovanju, je najboljše orodje za zdravo delovno okolje, kjer tim zmore učinkovito presegati konflikte in kreirati rešitve v dobro cele organizacije.

Razumevanje sistemskih vzorcev, odkrivanje skritih dinamik, krepitev komunikacije, preložitev reševanja konfliktov, zavedanje vpliva čustev ter spodbujanje sodelovanja in sinergije so ključni vidiki, ki nam pomagajo obvladovati konflikte na globlji ravni. S tem se ustvarja možnost za trajnostne rešitve in vzpostavljanje harmoničnega delovnega okolja, ki prispeva k dolgoročnemu uspehu organizacije.

Vendar vse to v praksi ni tako enostavno, kot se bere. S tem, kako teorijo prenesti v prakso tudi na področju učinkovitega soočanja s konfliktnimi sitaucijami, se bomo ukvarjali na delavnici Kako učinkovito obvladati komunikacijo in odnose z zahtevnimi zaposlenimi?, ki bo 23. in 24. junija.

Več informacij in prijave na POVEZAVI.

Mirnosti in preudarnosti vam želim,

Mojca Pehant