Mojca Pehant

Zapiski

Razumevanje projekcij in projektivnih identifkacij

Pri razumevanju projekcij in projektivnih identifkacij gre za dva zahtevna pojma, ki jih je težko prepoznati, a se resnično »splača« z njima ukvarjati:

  • Projekcija je psihološki mehanizem, pri katerem oseba nekatere lastne lastnosti, občutke, misli ali želje, ki jih ima v sebi, napačno (nezavedno) pripisuje drugi osebi.
  • Projektivna identifikacija pa je nadaljevanje projekcije – ko oseba, na katero se projicira, začne nezavedno internalizirati te projekcije in jih dojema kot svoje.

Ti psihološki mehanizmi pomembno zaznamujejo odnose med ljudmi in vplivajo na to, kako se ljudje medsebojno razumejo in kako komunicirajo.


Primer za lažje razumevanje:

Oseba A se počuti jezno, vendar tega občutka jeze ne želi niti občutiti niti izraziti.

Ker teh občutkov ne želi, nezavedno projicira svojo jezo na osebo B. To pomeni, da oseba A vidi ali dojema osebo B kot jezno. Oseba A morda dojema, da je oseba B jezna, neprijazna ali nezadovoljna, čeprav je to dejansko le odsev jeze, ki jo oseba A nosi v sebi.

V nadaljevanju lahko pride do projektivne identifikacije. Oseba B, na katero se je projicirala jeza, lahko začne internalizirati te projekcije in se začne počutiti jezno. Oseba B lahko začne izkazovati značilnosti jeze, čeprav prej jeze ni občutila. Torej je ponotranjila projekcije osebe A.

V trenutku, ko je oseba B postala jezna, oseba A v sebi začuti olajšanje. Takrat se namreč potrdi njena začetna (napačna!) teza, da je oseba B jezna.

Pri vzpostavljanju kakovostnega odnosa med vodjo in zaposlenimi je pomembno razumeti in obvladovati projekcije ter projektivne identifikacije, ki se lahko pojavijo na obeh straneh.

Vodje se včasih lahko znajdejo v situacijah, kjer svoje lastne frustracije, nezadovoljstvo ali stres nezavedno projicirajo na svoje zaposlene. To se lahko kaže v obliki pretiranega nadzora, kritike ali nerealnih pričakovanj.

Zaposleni, na drugi strani, lahko nezavedno projicirajo svoje lastne občutke nemoči, jeze, preobremenjenosti ali nezadovoljstva na vodjo. To se pogosto izraža v obliki pasivno-agresivnega vedenja, nepotrpežljivosti, nejevolje, nasprotovanja ali celo sabotaže.

Vodja, ki zmore in zna prepoznavati projekcije, lahko bistveno lažje skrbi za kakovostne odnose in spoštljivo ter produktivno komunikacijo.

Prepoznavanje in obvladovanje projekcij in projektivnih identifikacij vodi k bolj zdravemu, produktivnemu in uspešnemu delovnemu okolju, kjer se gradijo trdni odnosi, oblikujejo inovacije in krepi rast.

Če si želite bolje obvladovati zahtevne sogovornike, če se želite spoznati z načini, kako prepoznavati projekcije in projektivne identifikacije, vabljeni na delavnico Kako učinkovito obvladati komunikacijo in odnose z zahtevnimi zaposlenimi?, ki bo 23. in 24. junija.

Več informacij in prijave na: LINK