Mojca Pehant

WEBINAR

Avtoriteta vodje in spretna uporaba moči

Brezplačni webinar, torek, 21. 3. 2023, od 19.00 do 19.45.

Vsak izmed nas ima tri avtoritete: delegirano, »prisluženo« in notranjo avtoriteto.

In vsak vodja upravlja z več močmi: organizacijskimi – formalna moč, moč nagrajevanja in moč kaznovanja ter z osebnimi – strokovna moč in moč osebnosti.

Vprašanja, na katera bomo odgovarjali na webinarju:

  • Kako doživljamo lastno avtoriteto?
  • Kako se odzivamo napram drugim avtoritetam in zakaj?
  • Zakaj se v nekaterih situacijah ne znamo ali ne zmoremo ustrezno uveljaviti?
  • Kako neločljivo sta povezani avtoriteta in moč ter kako hitro lahko slednjo »zlorabimo«?
  • Kako okrepiti avtoriteto in še bolje izkoristiti moč?
  • Kako lahko članstvo v Mali virtualni skupini vodij in direktorjev pomaga k hitrejšemu napredku?

Vodja brez avtoritete ne more učinkovito upravljati z močjo. In obratno.

Prijava